Räkna med RänteBeräkningsSystem
Produkter
RBS Web

Ränteberäkningssystem erbjuder ett beräkningssystem för enkla och avancerade ränteberäkningar. Systemet används idag av försäkringsbolag, skaderegleringsföretag och ett antal advokatbyråer.

Beräkningarna tar hänsyn till diskontot/referensräntan över tiden. Du kan lägga till nya kostnadsslag i beräkningen och ange vid vilket tillfälle de inträffade och bestämma vilken räntesats de ska löpa med, om de ska följa diskontot/referensräntan med ett påslag eller om det ska vara en fast ränta.

Med avancerade beräkningar kan du även registrera a conto utbetalningar som regleras antingen mot kapitalet eller mot den upplupna räntan. Du får i alla lägen beräkningarna i detalj och summerat. Resultaten kan skrivas ut, sparas som pdf eller exporteras till andra system för efterbearbetning.
  
Ränteberäkningssystem driftar beräkningssystemet på egna servrar och ansvarar för back-up, databasunderhåll och nya service pack. Du eller dina användare kan nå era ärenden oberoende av var ni befinner er eller vilken maskin ni använder, det enda ni behöver är en Internetuppkoppling. Det är enkelt att koppla på nya användare via administrationsgränssnittet och du kan styra vilka användare som ska vara administratörer. Ränteberäkningssystem garanterar full konfidentialitet.

RBS Web har stöd för
  • Microsoft Internet Explorer 6 och uppåt
  • Firefox
  • Google Chrome
Arendeoversikt Registrera ett ersättningsslag Beräkna mot upplupen ränta Beräkna mot förfallet kapital Registrera enkla beräkningar Visa resultat av enkla beräkningar Administrera dina användare Manual för RBS Web
 
 
Kom igång på 5 minuter!

Genom att registrera dig så får du omedelbart ett mejl med användaruppgifter till RBS Web. Du får fritt använda och utvärdera beräkningssystemet i full skala under 30 dagar. Ränteberäkningssystem skickar en faktura i god tid innan utvärderingsperioden har löpt ut.

Om beräkningssystemet inte motsvarar dina förväntningar så bortser du från fakturan. Du behöver inte aktivt säga upp någonting, om du inte gör någonting så kommer applikationen sluta att fungera efter 30 dagar. Om du beslutar dig för att fortsätta använda produkten betalar du bara fakturan. Du har då full tillgång till systemet i ett år.

Prova gratis i 30 dagar
 
Priser
 
Du betalar för det antalet licenser du anger när du registrerar dig. Licensen gäller i ett år. Ränteberäkningssystem kommer i god tid innan licensen förfaller skicka ut en faktura.

Antal användare och priser (exkl. moms):
1
4 900 Sek
Annat
Kontakta oss